Vrijwaring

Uiteraard dient u goed te begrijpen en beseffen dat deze vormen van healing nooit in plaats mogen of kunnen worden gesteld van de eventueel voor u noodzakelijke aanpak door de reguliere medische wetenschap*. Wel zouden deze vormen van healing daarop* complementair of daarvoor* ondersteunend kunnen zijn.

Het is derhalve geheel uw eigen verantwoordelijkheid om met betrekking tot uzelf en uw gezondheid weloverwogen en verantwoordelijk te beslissen en te handelen.

Disclaimer

Of course you do need to understand and realize that these forms of healing may and can never be used instead of the for you possibly necessary approach by the regular medical science*. However these forms of healing could either be complementary or supportive thereto*.

Therefore it is solely your own responsibility with regard to yourself and your health to decide and act in a deliberate and responsible way.