Essentie

Tijdens een sessie zullen we kijken welke methoden en disciplines kunnen worden ingezet om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij uw vragen en in uw persoonlijke proces.

Ieders eigen weg is uniek, dus de invulling of accenten van de benadering worden daarmee in overeenstemming gebracht.

Het belang van het vinden van de balans en rust in uw persoonlijke levenspad en het - in individualiteit, privacy en met respect - bekrachtigen van het Zelf, als onderdeel van de Eenheid, staat te allen tijde voorop.


Essence

During a session we will see which disciplines and methods can be incorporated in order to support you with your questions and to enhance your personal process as well as possible.

Each person has his or her own unique way, thus the realization or accents of the approach will be correlated accordingly.

The importance of finding the balance and peace in your personal life path and the empowerment - in individuality, privacy and with respect - of the Self, as part of the Oneness, will be in the forefront at all times.