Landscaping Life

Landscaping Life is a way and a method to look at and investigate one’s life, life events, life phenomena,  life questions, life lessons, life’s ups and downs, in order to be able to find clarifying, explaining and illustrating analogies.

Landscaping Life is een manier en een methode om te kijken naar en onderzoek te doen naar iemands leven, levensevenementen, levensfenomenen, levensvragen, levenslessen, de pieken en dalen van het leven, om zo in staat te worden gesteld om verklarende, uitleggende en illustratieve analogieën te kunnen vinden.