The Reconnection

Oorspronkelijk waren onze meridianen verbonden met de gridlijnen die onze aarde omcirkelen. Deze lijnen waren op hun beurt weer verbonden met het gehele universum.
Ooit zijn we deze connectie kwijtgeraakt.
Welnu, The Reconnection brengt ‘nieuwe’ axiatonale lijnen aan,
die ons in staat stellen om unieke vibratieniveaus en frequenties
in te zetten voor onze heling en uiteindelijk ook onze evolutie.
Twee opeenvolgende sessies brengen deze nieuwe lijnen aan en activeren ze.

The Reconnection

Originally our meridians were connected with the grid lines
that encircle our earth. These lines were in turn connected with the whole universe.
At some time we have lost this connection.
Well, The Reconnection ads ‘new’ axiatonal lines that will enable us to make use of unique vibrational levels and frequencies
for our healing and ultimately our own evolution.
Two sequential sessions will ad these new lines and  will activate them.